Jij wilt details? Wij zijn analytisch.

Pf-web2.0 Pensioenplanner

Met de Pf-web2.0 Pensioenplanner krijgen deelnemers inzicht in hun pensioensituatie. Deelnemers kunnen veel verschillende scenario’s berekenen met de Pensioenplanner. Denk aan onder andere:

  • gevolgen bij ontslag;
  • opnemen van onbetaald verlof;
  • uitruil van partnerpensioen;
  • starten van deeltijdpensioen;
  • vervroegen of uitstellen van pensioen;
  • bijsparen.

De Pensioenplanner is geschikt voor zowel partijen die een enkele pensioenfonds als meerdere fondsen administreren.