Jij wilt een oplossing? Wij zijn creatief.

Organisatieadvies

In een organisatie worden mensen en middelen doelbewust samengebracht en wordt in een doelgerichte samenwerking gestreefd naar een doelmatige realisatie van de bedrijfsdoelstellingen. Indien het bedrijf continu wil blijven voortbestaan, moet het er voor zorgen dat zowel de intern als de extern belanghebbenden tevreden zijn en blijven.

Tot zover de theorie, maar hoe werkt het in de praktijk? De mensen en middelen die ooit doelbewust zijn samengebracht, veranderen. De doelgerichte samenwerking is ook aan erosie onderhevig en de bedrijfsdoelstellingen zijn ook niet meer zo expliciet. Oftewel de belangenhebbenden zijn in min of meerdere mate ontevreden.

Om optimaal te (blijven) functioneren is regelmatige bijstelling van de organisatiedoelstellingen, processen en de daarvoor benodigde informatie noodzakelijk. Maar om nu elke twee jaar de hele organisatie op zijn kop te zetten, zit niemand op te wachten.

Vandaar dat wij werken vanuit een integrale benadering die wij business architectuur noemen. Een business architectuur is het best te vergelijken met een bouwtekening en het bestek, waarmee je de bouw -het resultaat- kunt monitoren en bijsturen. Doordat je inzicht hebt in de samenhang van informatie en proces, van bevoegdheid en verantwoordelijkheid, zijn de gevolgen van maatregelen of verandering vooraf na te gaan. Proactief in plaats van reactief.

Als je een business architectuur alleen baseert op interviews met medewerkers breng je alleen de huidige situatie en knelpunten in kaart. Door ook de processen en werkzaamheden die nodig zijn om jouw klanten en medewerkers tevreden te krijgen en te houden er bij te betrekken, krijg je een meer toekomstvast beeld. Zo wordt efficiëntie en effectiviteit bereikt en kunnen bevoegdheden en verantwoordelijkheden helder gemaakt worden.

Als je behoefte hebt aan een quick-scan van jouw organisatie of een organisatie-onderdeel, ben je bij ons aan het juiste adres. Ook counseling is mogelijk; een luisterend oor dat je kan helpen jouw gedachten te stroomlijnen, mogelijkheden en beperkingen te onderkennen en te coachen. Eén op één of in groepsverband tijdens een brown-papersessie of een brainstormsessie.