Jij wilt helderheid? Wij zijn open & eerlijk.

Portfolio: Informatiemanagement

Uitkeringenadministratie

Een van onze klanten heeft een pakketselectie uitgevoerd voor de aanschaf van een nieuwe uitkeringenadministratie. Wij zijn gevraagd de beoordeling van de functionele reikdom voor het selectieproces voor onze rekening te nemen. Daarnaast hebben we een belangrijke rol gespeeld in de mapping van de architectuur van de pakketten op de doelarchitectuur. Nadat het pakket is aangeschaft hebben wij de functionele uitbreidingen gedefinieerd.

Specificeren spaarrekening

Wij hebben voor de bestaande pensioenadministratie van een klant een uitbreiding gespecificeerd die het mogelijk maakt om naast de reguliere pensioenadministratie ook spaarrekeningen met rendementbijschrijving te kunnen administreren.

GBA

Voor een van onze klanten hebben wij de interfaces tussen bronadministraties, centrale persoonsadministratie en de VOA gedefinieerd. Hier behoren ook de aanpassingen aan de bronadministraties en persoonsadministratie om goed met de verschillende stadia van aan- en afmelden om te gaan.

Informatiebehoefte nieuwe Pensioenwet

Bij meerdere klanten hebben wij de noodzakelijk functionele wijzigingen als gevolg van de Pensioenwet gedefinieerd. Bij één klant hebben wij een volledige review op het gehele programma gedaan om doublures aan de informatiekant in een vroeg stadium te onderkennen.