Jouw situatie is uniek. Wij kunnen luisteren.

Diensten

Datakwaliteit

Datakwaliteit staat sterk in de belangstelling van DNB en AFM; zeker met het oog op de transitie naar een nieuw pensioenstelsel. Maar wat is datakwaliteit? Een gegevensset is niet zomaar te kwalificeren op ‘kwaliteit’. Kwaliteit valt niet te duiden zonder te testen of te vergelijken.

Lees verder

Datamigratie en transitie

Bij de overgang naar een nieuw informatiesysteem moet minimaal de laatste stand ingebracht worden. Daarbij zal de structuur van de gegevens wijzigen, moeten de gegevens allemaal samenhangend gemaakt worden en zal er een vertaling van de instellingen gedaan moeten worden. Als de historie niet over gezet wordt, zal er ook nog iets voor deze gegevens gevonden moeten worden. Veel werk met een grote foutkans die je blijft achtervolgen. Met onze ruime ervaring met datamigratie- en transitietrajecten en ons hoog analytisch vermogen kunnen wij zekere toegevoegde waarde leveren.

Lees verder

Beheer businessrules pensioenadministratie

Een pensioenadministratie bevat veel businessrules (rekenregels, afleidingsregels, processen). Doe je zelf de inrichting hiervan of laat je dit over aan de leverancier? Oplossingskeuzes voor wijzigingen hebben voor- en nadelen voor de efficiëntie, effectiviteit en kwaliteit. Ben je in control over deze wijzigingen? Zijn ze testbaar? Test je?

Lees verder

Functioneel beheer

Voor een bruikbaar informatiesysteem is het van belang dat de ontwikkelaars de gebruikersbehoefte begrijpen en dat de gebruikers het systeem gebruiken zoals bedoeld. Een functioneel beheerder is iemand die de gebruikerskant begrijpt én de behoeften kan beschrijven in een voor ontwikkelaar bruikbare vorm. Door onze combinatie van kennis van pensioenen en informatietechnologie kunnen wij die rol uitstekend vervullen. Vooral omdat wij werken vanuit het raamwerk van BiSL (Business Information Services Library).

Lees verder

Inrichten Maia

De Maia product suite is een uitgebreid pensioenadministratiesysteem. Het goed kunnen administreren voor nu en in de toekomst vraagt om een goed ontwerp van de instellingsmogelijkheden. Daarnaast is een goed doordachte koppeling met andere systemen nodig. Voor het in gebruik nemen en houden van Maia kan je gebruik maken van onze kennis en ervaring met Maia. Wij zijn niet gebonden aan de leverancier.

Lees verder

Business intelligence

Business Intelligence, oftewel BI, is het vermogen om de onderlinge verbanden tussen data zodanig te begrijpen dat ruwe data kan worden omgezet naar informatie.

Lees verder

Data-analyse

Data-analyse is het onderzoeken, opschonen en documenteren van aanwezig data. Data-analyse kan dus voorafgaan aan BI of een zelfstandig proces zijn om bijvoorbeeld masterdata te definiëren.

Lees verder

Informatiemanagement

Vaak wordt het bepalen van een informatiestrategie, de keuze maken voor bouwen of kopen én de juiste applicatie selecteren “even” naast de dagelijkse werkzaamheden gedaan. Bij het bepalen van een informatiestrategie moet de bedrijfsdoelstelling leidend zijn en niet de technologie! Wij gaan uit van de organisatiestructuur, de bedrijfsprocessen en de daarvoor benodigde informatie. Als die duidelijk is, gaan wij pas kijken hoe deze het best ondersteund wordt. Uiteraard kunnen wij ook jouw bestaande informatiestrategie toetsen.

Lees verder

Secretariële / administratieve ondersteuning

Ben je een (startende) ondernemer die ondersteuning zoekt voor de administratie? Kamp je met onderbezetting op je secretariaat? Je moet een congres organiseren en weet niet hoe of hebt geen tijd? Dan ben je bij ons aan het juiste adres. In alle denkbare situaties kunnen wij je voor een korte of langere periode ondersteunen.

Lees verder

Organisatieadvies

Organiseren is zorgen dat mensen zo goed als mogelijk samenwerken en middelen zo volledig als mogelijk worden gebruikt. In de praktijk komt het helaas nogal eens voor dat niet alles wat gedaan wordt, bijdraagt aan het resultaat. Door taken en verantwoordelijkheden duidelijk te maken, processen te stroomlijnen kan veel gewonnen worden.

Lees verder