Jij wilt helderheid? Wij zijn open & eerlijk.

Business Intelligence

Business Intelligence, oftewel BI, is het vermogen om de onderlinge verbanden tussen data zodanig te begrijpen dat ruwe data kan worden omgezet naar informatie. Naast kennis van de daarvoor beschikbare tools is domeinkennis belangrijk, niet alleen om de data te kunnen duiden maar ook door te vragen naar de informatiebehoefte. Door onze combinatie van kennis van databasesystemen, BI-tools en pensioenen kunnen wij jou uitstekend assisteren bij informatiebehoeftevraagstukken.