Jij wilt ideëen? Wij zijn helder.

Portfolio: Functioneel beheer

Standaard applicaties

In de loop van de jaren hebben we functioneel beheer uitgevoerd op diverse in de markt verkrijgbare standaard applicaties, zoals Vactas en Maia/Collectief. De uitgevoerde taken betreffen voornamelijk ontwerpen en realiseren van de inrichting van complexe pensioenregeling en de bijbehorende dataconversie. Ook het definiëren van de benodigde aanpassingen en het doorvoeren van portefeuille brede aanpassingen als gevolg van wetswijzigingen behoren tot onze specialiteit.

Eigen applicaties

Door onze kennis en ervaring maken wij ons systemen vrij snel eigen, dat bleek ook weer bij een andere klant die zijn pensioenen administreert in een eigen ontwikkelde applicatie. Ook daar hebben we alle functioneel beheer taken naar tevredenheid uitgevoerd.

Ook door conversies hebben wij een goed beeld gekregen van de (on)mogelijkheden van een groot aantal applicaties.

GBA

Voor meerdere klanten zijn wij bezig geweest met het verder integreren van GBA binnen de administratieve processen. Zo hebben wij tools geschreven die de uitvoer vanuit GBA omzet in een voor de bronadministratie bruikbaar formaat en vice versa. We hebben queries en Access-applicaties gemaakt om de bronadministratie en GBA te kunnen vergelijken en problemen in processen en interfaces op te lossen.