Jij wilt details? Wij zijn analytisch.

Disclaimer

Algemeen

Wij zijn ons volledig bewust van onze taak om zo betrouwbaar mogelijke informatie te verstrekken. Niettemin kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor schade als gevolg van onjuistheden in en/of onvolledigheid van de aangeboden informatie noch voor schade die geleden wordt als gevolg van het gebruik van de genoemde informatie of de niet beschikbaarheid van de website. Er wordt geen verantwoordelijkheid aanvaard voor de inhoud van websites waar naar wordt verwezen. Iedere aansprakelijkheid voor schade, geleden ten gevolge van een bezoek aan een andere website via een link op deze website of anderszins, wordt uitgesloten.

Privacy statement

Jouw bezoek aan deze website wordt niet bijgehouden door middel van cookies. Je kan geen persoonlijke gegevens op deze site invullen. Het is dus technisch onmogelijk dat wij informatie over jou of jouw bezoek aan deze website aan derden doorgeven. Hiermee impliceren wij overigens niet dat wij het wel zouden doen als wij wel over deze informatie zouden beschikken.

Intellectuele eigendomsrechten

Wij behouden alle rechten (waaronder auteursrechten, merkrechten en octrooien) met betrekking tot op deze website gepresenteerde informatie (waaronder teksten, grafisch materiaal en logo’s).

Behalve het printen van de geboden informatie voor eigen persoonlijk gebruik, is het niet toegestaan om de inhoud van deze website, zonder uitdrukkelijke toestemming van ons, over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook te distribueren of openbaar te maken.