Jouw situatie is uniek. Wij kunnen luisteren.

Functioneel beheer

Functioneel beheer is het uitvoeren van alle beheertaken die nodig zijn voor het dagelijks gebruik van informatiesystemen en de gegevensinfrastructuur en wijziging van de specificaties daarvan, zoals:

  • het begeleiden en opleiden van gebruikers met betrekking tot het gebruik van de applicatie;
  • het toekennen van autorisaties;
  • het beheer van applicatiegebonden gegevens (stuurparameters, rekenregels);
  • het inhoudelijk beheer van gegevensverzamelingen;
  • het bewaken van het juiste gebruik van de applicatie;
  • het onderhouden van de handmatige procedures;
  • het onderhouden van de functionele specificaties;
  • het uitvoeren van (acceptatie)testen.

Om deze taken goed uit te kunnen voeren moet een functioneel beheerder dan ook beschikken over kennis van het domein én kennis van IT. De functioneel beheerder is immers de verbinding tussen gebruiker en IT.

Al onze medewerkers die functioneel beheer taken uitvoeren, beschikken dan ook allemaal over een uitgebreide pensioenkennis, kennis van IT en kennis van BiSL.