Jij wilt een oplossing? Wij zijn creatief.

Portfolio: Organisatieadvies

Stroomlijnen afdeling Functioneel Beheer

Bij een van onze klanten was de afdeling functioneel beheer juist losgeweekt uit de ICT-organisatie en nog technisch gericht. Wij hebben de taken nader gedefinieerd, processen uitgewerkt en de instructies geschreven en gedurende een periode de medewerkers aangestuurd en gecoacht. Het is nu een club die echt tussen de gebruikers en ICT staat.

Inrichten procesorganisatie

Bij een klant met implementatieproblemen hebben wij het proces aangescherpt en de overdrachtsmomenten meer helder gedefinieerd. Hierdoor ontstond inzicht in de echte knelpunten die opgelost één voor één opgelost zijn. Ook was het mogelijk de benodigde kwaliteiten voor verschillende processtappen scherp te definiëren en de juiste mens op te juiste plek te zetten.

Overdracht portefeuille na fusie

Een van onze klanten voerde op twee verschillende locaties de administratie van collectieve pensioenen. Toen de labels werden samengevoegd moesten ook de afdelingen worden samengevoegd. Wij hebben het draaiboek voor de integratie opgesteld (verhuizing medewerkers, informeren klanten en uiteindelijk samenvoegen van de administraties).