Jij wilt details? Wij zijn analytisch.

Privacyverklaring

Inleiding

Wij zijn ons bewust van het vertrouwen dat in ons wordt gesteld. Wij vinden het dan ook belangrijk om jouw privacy te beschermen. Voor de uitvoering van onze dienstverlenende activiteiten registreren wij vooral bedrijfsgegevens van onze klanten maar ook persoonlijke informatie van particuliere klanten, zzp-ers, vennoten en contactpersonen.

Voor de bescherming van zowel de persoonlijke levenssfeer van (voormalige) klanten en relaties als bedrijfsmatige activiteiten worden jouw gegevens altijd vertrouwelijk en met zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Wij houden ons uiteraard aan de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Wij verwerken de volgende gegevens

Welke persoonsgegevens worden door ons verwerkt?

  • Facturatiegegevens: naam, adres en rekeningnummers van klanten
  • Contactgegevens: naam, email en telefoonnummer

Wij gebruiken cookies

Wij gebruiken een technisch cookie; deze is strikt noodzakelijk voor de werking van de website en verzamelt geen persoonlijke informatie.

Onze website maakt gebruik van Google Universal Analytics (hierna: Google Analytics). Google Analytics zal gegevens analyseren met betrekking tot bezoekers die onze website gebruiken. Deze informatie gebruiken wij om onze service aan jou te verbeteren. Wil je niet dat Google Analytics je gegevens opslaat? Dit kun je uitzetten via de volgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl.

Doeleinden

Wij verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die staan beschreven in deze Privacyverklaring.

Derden

Jouw gegevens worden niet met derden gedeeld.

Bewaartermijnen

Wij bewaren jouw gegevens totdat jij aangeeft niet langer van onze diensten gebruik te willen maken. Als jij dit bij ons aangeeft, zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus alleen voor zolang de toepasselijke termijn loopt, bewaren.

Inzagerecht, rectificatierecht en recht op beperking van de verwerking

Jij hebt altijd het recht om de gegevens die wij verwerken en die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien, aan te laten passen of te beperken. Jij kunt een verzoek hiertoe indienen bij ons via info@gyba.nl. Jij ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op jouw verzoek.  

Bezwaar tegen het verwerken van persoonsgegevens

Als betrokkene heb jij altijd het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens. Dit recht staat beschreven in artikel 21 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Als jij bezwaar maakt tegen het verwerken van persoonsgegevens dan moeten wij daarmee stoppen, tenzij wij dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking aanvoeren die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van betrokkenen.

Door een mail te sturen naar info@gyba.nl en bij jouw vraag/opmerking te vermelden dat jij bezwaar wilt maken, stel jij de procedure in werking om het bezwaar te toetsen. Wij gaan na of en in hoeverre wij dwingende gerechtvaardigde gronden hebben voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Je ontvangt van ons binnen 4 weken terugkoppeling op jouw verzoek. Wijzigingen

Het is mogelijk dat deze Privacyverklaring op enig moment wordt gewijzigd.