Jij wilt ideëen? Wij zijn helder.

Datamigratie en transitie

In de ideale wereld schaf je een administratiesysteem aan, installeert deze en begint met administreren. In de praktijk vervang je ook wel eens een administratiesysteem of neem je een administratie over van een ander systeem of zelfs een andere partij. In die gevallen ontkom je er niet aan om gegevens te migreren en te transformeren naar het doelsysteem. Dit klinkt eenvoudiger dan dat het vaak is.

Tijdens een migratietraject loop je tegen meerdere uitdagingen aan:

 • Hoe haal je de gegevens uit het latende systeem?
 • Hoe komen de gegevens in het ontvangende systeem?
 • Hoe controleer je de juiste gegevensset migreert?
 • Hoe controleer dat je gegevensset volledig is?
 • Hoe waarborg je dat alle relevante gebeurtenissen die tot de gemigreerde data hebben geleid, inzichtelijk zijn en dat de effecten daarvan reproduceerbaar en opnieuw te berekenen zijn? Met alleen een platte standsconversie is dit niet mogelijk.
 • Hoe maak je de juistheid en volledigheid inzichtelijk voor bijvoorbeeld de controlerend accountant?
 • Wie is verantwoordelijk voor ontbrekende of niet transponeerbare gegevens?
 • Hoe zorg je ervoor dat de “vertaling” van het latende systeem naar het ontvangende systeem juist wordt uitgevoerd?
 • Hoe maak je een migratie herhaalbaar (bijvoorbeeld na een proefmigratie)?
 • Doe je “onderweg” correcties of neem je alles 1-op-1 over en hoop je dat het ontvangende systeem in staat is om correcties uit voeren?
 • Welke afspraken maak je met de ontvangende of latende partij? En heel belangrijk, hoe ga je dit vastleggen en bewaken?

Voldoende kennis van het gegevensdomein en IT-vaardigheden en ervaring in migratie- en transitietrajecten zijn noodzakelijk om het projectsuccesvol af te ronden.

Door de combinatie van deze kennis, vaardigheden en ruime ervaring kunnen wij je van dienst zijn bij het opzetten, begeleiden en uitvoeren van migratietrajecten in het pensioendomein.