Jij wilt ideëen? Wij zijn helder.

Portfolio: Smart tooling

FTK-tool

Een van onze klanten had (en heeft) een administratiesysteem waarmee de voorzieningen alleen op basis van een eendimensionale sterftekans en een vaste rekenrente vastgesteld kunnen worden. Op basis van Microsoft Access en DataPA hebben wij een tool gemaakt die de gegevens op kan halen uit het administratiesysteem en omrekent op basis van de AG prognosetafel GBM en GBV 2005 – 2050 of een eigen waarnemingstafel en een rentetermijnstructuur.

SmartInterfaces

Voor één van onze klanten hebben wij diverse tools gemaakt in Microsoft Access waarmee dumps uit de salaris-/personeelsadministratie worden ingelezen. Op deze gegevens worden logische controles uitgevoerd en worden mutaties afgeleid.

Conversietool

Om de implementaties van nieuwe fondsen en de migraties van pensioenfondsen uit andere bronsystemen sneller en beter te maken, hebben wij voor één van onze klanten een conversietool ontwikkeld. Met deze De tool (in Microsoft Access) kunnen bronbestanden snel in de juiste doeltabellen gezet worden, kunnen controles worden uitgevoerd op de volledigheid van gegevens en kunnen conversiebestanden in het formaat van het doelsysteem gegenereerd worden.